MSZ EN ISO 14001:2005

A föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői alkotják a környezeti elemet, amelyek rendszerei, folyamatai, és szerkezete a KÖRNYEZET. Környezetünk védelme érdekében kötelesek vagyunk olyan tevékenységeket, intézkedéseket hozni, amelyek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

A minden napokban különböző tevékenységekkel próbáljuk környezetünket megóvni, pl: a hulladékot az erre a célra kialakított hulladéktárolókba helyezzük, szelektáltan gyűjtjük a hulladékokat, nem mosunk autót a folyó vagy álló vizekben, … és még sok egyéb, stb.

De mi van a szervezetek környezetvédelmi kötelezettségeinek, céljainak megvalósításával?

Mindenféle szervezet egyre inkább törekszik ésszerű környezetkímélő működést elérni, és ennek meglétét bizonyítani, tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak környezeti hatásait szabályozott keretek között tartani, környezeti politikájával és céljaival összhangban.

Ahhoz, hogy egy szervezet hatékonyan eleget tegyen a környezetvédelmi, jogi és egyéb követelményeknek, olyan felépítésű irányítási rendszert kell kialakítania, amely integráltan illeszkedik a szervezet irányítási rendszerébe.

Az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) a szervezet irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és működtesse környezet politikáját és kezelje környezeti tényezőit, melyek nem más, mint a szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. Egy szervezet szempontjából a közvetlen környezete az, amelyben működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait.

Segítünk Önöknek, környezettudatos törekvésüket fejleszteni, ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer kialakításával, bevezetésével, fenntartásával. Időszakos átvizsgálásokkal kiértékeljük környezetközpontú irányítási rendszerét, hogy megkeressük a fejlesztési lehetőségeket, és bevezessük azokat. Továbbá folyamatos pályázatfigyeléssel, valamint készítéssel lehetőséget biztosítunk, rendszerük költségtakarékos kialakítására.

Kedvező hatások, amit a KIR bevezetésével nyújtunk cégének:

A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése előtt egy átvizsgálással megállapítjuk a szervezet jelenlegi helyzetét a környezettel kapcsolatban. Az átvizsgálás célja, hogy a szervezet összes környezeti tényezőit számba vegyük, ami a környezetközpontú irányítási rendszer létrehozásához alapjául szolgál. A környezeti tényező a szervezet tevékenységének, termékeinek, szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. Jelentős az a környezeti tényező, amelynek a környezeti hatása (a környezetben végbemenő minden nemű változás, akár káros, akár hasznos) jelentős vagy azzá válhat.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!