Minőségpolitika

Az M+M Kft. minőségirányítási rendszerének fejlesztésével a megrendelői igények maximális kielégítését, a sajátos - más hasonló tevékenységet végző cégekkel össze nem téveszthető - arculat és hírnév fenntartását kívánja biztosítani.

Megrendelőink követelményeinek való megfelelés, - megbízható munkavégzésünk által elérni kívánt elismerésük - gondolkodásunk mozgatórugója. Célunk, hogy a tanácsadói közreműködésünkkel kiépített vállalatirányítási rendszerek megrendelőink minőség, környezeti és munkaegészségügyi szemléletét a folyamatos minőségjavítás filozófiájával ötvözze, ezáltal biztosítva a kiváló termék ill. szolgáltatás előállítását, megrendelőink piaci helyzetének javítását.

Pályázatok figyelésével, ajánlásával kívánjuk segíteni azon potenciális partnereinket, akik e lehetőségek igénybevételével hozhatják létre saját vállalatirányítási rendszerüket, ezáltal fejlesztve saját cégük kultúráját.

A Kft. mint a Minőségügyi Tanácsadók Szövetségének alapító tagja eleget kíván tenni a tagokkal szemben támasztott követelményeknek, amely összhangban van korábbi saját elhatározásával. A Kft. tevékenységeit az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti tanúsított rendszerrel végzi. A munkavédelmi szolgáltatás területén az eddigi tevékenységek (biztonsági, időszakos biztonsági felülvizsgálatok és a kockázat értékelés) megtartása mellett, kiterjesztettük tevékenységi körünket munka- és tűzvédelmi szabályzatok készítésével is.

Az M+M Kft. vezetése minőségirányítási rendszerének, működtetésével hosszútávon gondolkodik, szabályozott keretek között biztosítva az egyenletes jó minőséget, a gazdaságos működést. Elkötelezett a vállalatirányítási rendszerek területén a követelmények betartására, a változások folyamatos figyelemmel-kísérésében.

Céljai megvalósításához minden munkatárstól képességeik, szakmai tudásuk szereinti legjobb munkavégzést vár el, melyhez továbbképzésekkel lehetőséget biztosít ismereteik, tudásuk folyamatos szinten tartására, fejlesztésére.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében fejleszteni kívánjuk a személyi állományunkat, és a rendelkezésünkre álló informatikai rendszert. Tevékenységi körünk bővíthetősége érdekében biztosítjuk szakembereink ahhoz szükséges képzését és továbbképzését.

Az M+M Kft. munkáját megrendelői igényeinek maximális kielégítése, a cég és ezen belül minden munkatárs hírnevének, megbecsülése érdekében végzi.